Natuur

Natuurliefhebbers zorgen voor de natuur

De riviernatuur van de Scheldevallei is absoluut uniek in Europa. Heel wat natuurliefhebbers zorgen voor het behoud en herstel ervan. Zo werken natuurorganisaties - zoals Natuurpunt en vzw Durme - aan het uitbreiden en onderhouden van natuurgebieden. Infrastructuurprojecten - zoals het Sigmaplan en LIFE Sparc - beschermen ons in de strijd tegen het water. En uitzonderlijke soorten worden nauwgezet bewaakt aan de hand van verschillende trajecten en natuurdoelstellingen - zoals Natura 2000.

Landschapsbouwers zorgen voor de natuur

Heel wat partijen bouwen mee aan het landschap langs de rivier. Niet alleen de natuurgebieden maar ook de uitgestrekte velden die door landbouwers worden bewerkt, met hun bomenrijen, heggen en houtkanten, bepalen sterk het unieke uitzicht van Rivierpark Scheldevallei.

Zelf zorgen voor natuur

Ook als bezoeker van Rivierpark Scheldevallei kan jij je steentje bijdragen en zorg dragen voor de natuur. En wie er woont, kan door goed na te denken over bijvoorbeeld de aanleg van zijn of haar tuin misschien wel een belangrijke natuurverbinding helpen realiseren.