Blauwborst Scheldevallei c Pixabay

Europese natuurdoelen

Europese natuurdoelen zijn ook wel gekend onder de naam IHD (InstandHoudingsDoelstellingen) en moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze natuur verzekerd blijft. Zo helpen deze doelen ons om de habitats en soorten van het Natura 2000 netwerk in goede staat te krijgen.

Foto Blauwborst © Pixabay

Erfgoedvrijwilligers bij Capelderij Buggenhout © IOED

Natura 2000

Natura 2000 werd door Europa het leven ingeroepen om te voorkomen dat de natuur achteruitgaat. Over heel Europa biedt Natura 2000 de nodige ruimte aan verschillende soorten planten, dieren en de gebieden waarin ze voorkomen.

Dit alles komt ook de mens ten goede, want dat betekent dat er bijvoorbeeld wordt ingezet op het zuiveren van waterlopen, het streven naar een gezonde lucht en bodem enzovoort. Bovendien komt er zo ook ruimte vrij voor recreatie in de natuur zodat we allen kunnen genieten van de voordelen die Natura 2000 oplevert.

Foto herinrichting ijskelder in Buggenhout voor vleermuizen © Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme

Video

In onderstaand filmpje licht Natura 2000 haar filosofie toe en worden enkele termen en trajecten kort uitgelegd:

Poel elia 2 c Luc D Eer poelenwerkgroep kruibeke JPG

Specifieke natuurdoelen

Wie meer wil weten over de specifieke doelen die zijn vastgelegd voor de Zeeschelde en welke soorten die typisch zijn voor het estuarium worden beschermd, kan een kijkje nemen op de website van Natura 2000.

Foto Poelenwerkgroep Kruibeke creëert ideale habitat voor kamsalamander © Luc D'Eer

Meer info natuurdoelen

Meer over de natuur
in Rivierpark Scheldevallei