Red de paling tijdens de Dag van de wetenschap

Dit jaar gaat de Dag van de wetenschap digitaal door. Bij een van de online activiteiten kruip je in de huid van paling Angie. Tijdens een spel ontwijk je allerlei obstakels op weg naar de open zee. Je merkt meteen hoe lastig de Europese paling het heeft om zich vanuit onze rivieren in de richting van de Atlantische Oceaan te begeven. Sluizen, dammen, waterkrachtcentrales, visserij en vervuiling belemmeren de weg waardoor ze steeds moeilijker de Sargassozee bereiken waar ze vermoedelijk paaien. Hierdoor is de palingpopulatie de laatste veertig jaar dramatisch gedaald.

Dag van de wetenschap Red de paling

Speel het spel

Kan jij alle hindernissen ontwijken?

Go

Meer nieuws uit
Rivierpark Scheldevallei