De schat van Baron Isidoor

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland lanceert een gloednieuwe en spannende wandelzoektocht doorheen Bornem en Puurs-Sint-Amands. Kies jouw startpunt in Bornem of Puurs-Sint-Amands en los de raadsels op tijdens een traject van ongeveer 9 kilometer. Wie de eindoplossing instuurt, maakt kans op een smakelijk streekgeschenk!

Schat Baron Isidoor zoektocht

Bram wordt ’s ochtends wakker, maakt voor zichzelf een lekkere kop koffie en wandelt goedgeluimd naar de brievenbus. Er zit heel wat post in, maar zijn oog valt onmiddellijk op een gouden enveloppe met een zegel. ‘Dat moet wel een heel bijzondere brief zijn’, denkt Bram. Hij maakt de enveloppe voorzichtig open, ontvouwt de brief en begint te lezen.

Zijn grootvader uit Klein-Brabant die enkele maanden geleden stierf, baron Isidoor Van Steenweghe, vertelt hem daarin over zijn familiefortuin. Isidoors zus Christa en nicht Corelia hadden hun zinnen gezet op de gigantische hoeveelheid goud en juwelen die Isidoor jaren geleden van zijn grootvader had geërfd. Toen ze zijn einde zagen naderen, probeerden ze hem ervan te overtuigen om zijn bezittingen aan hen te schenken. Maar Isidoor wilde het familiefortuin enkel geven aan een goede beheerder. Hij besloot het fortuin na te laten aan zijn kleinzoon Bram, in wie hij het volste vertrouwen had.

Omdat hij enorm veel van spelletjes hield en Bram het fortuin ook niet zomaar wilde geven, stippelde Isidoor een zoektocht uit langsheen zijn favoriete plekjes in Klein-Brabant. Het fortuin, bestaande uit goud en juwelen, deelde hij in twee. Het goud verstopte hij in een gebouw in Puurs-Sint-Amands, de gemeente waar hij was opgegroeid. De juwelen verstopte hij langsheen een locatie in Bornem, het dorp waar hij zijn echtgenote Eufrasie Van Wijnendale had leren kennen.

Om de hand te kunnen leggen op het goud én de juwelen, zal Bram zijn uiterste best moeten doen! Hij kan het volledige fortuin van zijn grootvader enkel verkrijgen als hij aantoont dat hij over voldoende streekkennis en speurvaardigheden beschikt. En daarvoor heeft hij jouw hulp nodig! Help jij Bram met het ontrafelen van de namen van de verstopplaatsen?

Ga op tocht

Doorkruis Bornem en/of Puurs-Sint-Amands en help Bram de verstopplek(ken) van zijn grootvaders fortuin te ontrafelen!

Meer nieuws uit
Rivierpark Scheldevallei