Roerdomp Saxifraga Jan Nijendijk

Roerdompen in Paardeweide

Goed nieuws! In het oostelijk deel van Paardeweide, een wetland op de linkerscheldeoever in Wichelen en Berlare, vertoeven deze winter vier tot zes roerdompen. De dieren lijken hun weg gevonden te hebben naar het overstromingsgebied dat in het kader van het Sigmaplan werd heringericht. We zijn natuurlijk heel blij dat te horen want de aanwezigheid van deze kieskeurige viseters bewijst dat de inspanningen van het Sigmaplan hebben geloond.

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
Foto: Jan Nijendijk © Saxifraga

Paardeweide bij Stormtij RLSD

Paardeweide

Paardeweide ligt langs de Schelde in de Kalkense Meersen, op het grondgebied van Wichelen en Berlare. Het water stroomt bij hoogtij via de meest oostelijke sluis het gebied binnen en bij laagtij aan de westelijke kant via een vistrap terug naar de Schelde. Het gebied is op die manier aangetakt aan de Schelde zonder dat er getijden ontstaan. Er is een constante verversing van water, wat belangrijk is voor de waterkwaliteit.

Langs zowel de in- als de uitwatering krijgen vissen de vrije baan tussen de Schelde en het overstromingsgebied. Het gebied bevat een afwisseling van diepere zones met open water en ondiepe zones met rietvegetatie.
Visetende vogels als aalscholvers, lepelaars en de kieskeurige roerdomp vinden er volop voedsel dankzij de overvloed aan vissen die er is ontstaan. Deze manier van inrichten is uniek in Vlaanderen, en de grote aanwezigheid van roerdompen en andere viseters bewijst dat het werkt!

Foto links © RLSD
Foto's onder: Arie de Knijff en Piet Munsterman © Saxifraga

Roerdomp Saxifraga Piet Munsterman
Roerdomp Saxifraga Arie de Knijff