Vlaanderen start zoektocht naar Nationale Parken

Gisteren kwamen Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir en haar collega van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele bijeen in het Nationaal Park Hoge Kempen, tot nu toe het enige Nationale Park in Vlaanderen. Daar willen zij verandering in brengen. Met de Hoge Kempen als voorbeeld, zullen de komende jaren drie nieuwe Nationale Parken worden opgericht. Daarnaast komen ook 4 Landschapsparken, die net als de Nationale Parken een motor moeten worden voor streekontwikkeling en natuur en erfgoed meer in de kijker zetten.

Met een gezamenlijk persmoment sloegen Demir en Diependaele de handen in elkaar om een oproep te lanceren naar kandidaat-parken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 15 september dit jaar. Een internationale jury zal de kandidaten beoordelen, waarna een traject start voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan voor het park. De uiteindelijke erkenning is gepland voor midden 2023.

Ruimte maken voor Nationale Parken: klemtoon op natuur en biodiversiteit

Bij de Nationale Parken Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. “Vlaanderen heeft de ambitie een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. Deze gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten worden, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen”, zegt Zuhal Demir.

'Als we nog één compromis moeten maken over natuur in Vlaanderen, is het wel dat er over natuur nauwelijks nog compromissen te maken zijn. En is er geen betere manier om dat te doen dan door de Nationale parken en Landschapsparken uit te bouwen', zegt minister Demir. 'Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We gaan ruimte maken.'

Landschapsparken als herkenbare bakens in een veranderende omgeving

Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. 'In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. Erfgoed is van belang voor de toekomst van Vlaanderen, voor het debat over identiteit en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt. Daarom speelt ook erfgoed een belangrijke rol in deze Landschapsparken', zegt Matthias Diependaele.

Vilda 26775 Yves Adams Spindotterbloemen in De Bunt

Eerste stap

De oproep is een eerste stap om tegen midden 2023 te komen tot vier Nationale Parken en vier Landschapsparken in Vlaanderen. Met de oproep werden afgelijnde criteria geformuleerd die een kader bieden voor de gebiedserkenning. Zo zullen kandidaat Nationale Parken bij aanvang minstens 5.000 hectare groot moeten zijn en na 20 jaar kunnen doorgroeien naar 10.000 hectare natuurkern. Ze moeten uniek zijn op vlak van natuurwaarden en dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen.

In de Scheldevallei vinden we dankzij de Schelde en haar getijden rijke riviernatuur die uniek is in Europa. Blijf ons volgen om op de hoogte te blijven van onze kandidatuur om als Nationaal Park erkend te worden. Achter de schermen zijn onze voorbereidingen alvast gestart!

Foto Spindotterbloemen in De Bunt: Yves Adams © Vilda: De Spindotterbloem vind je uitsluitend in de getijdennatuur zoals die in de Scheldevallei