Water natte natuur

Zes Blue Deal projecten brengen meer natte natuur in Rivierpark Scheldevallei

Vlak voor de zomer van 2020 besliste de Vlaamse regering om middelen en instrumenten vrij te maken voor de strijd tegen droogte en waterschaarste. De Blue Deal werd geboren. De regering betrok de industrie en landbouwers en lanceerde een projectoproep waarover eind 2020 een beslissing viel. De eerste projecten kunnen van start gaan.

Blue Deal Vlaanderen dec2020

Blue Deal

Eind december 2020 maakte minister van Omgeving Zuhal Demir bekend welke kandidaat-projecten worden goedgekeurd. Deze eerste 38 projecten, waarvan zes in Rivierpark Scheldevallei zijn gesitueerd, kunnen samen rekenen op 6,2 miljoen euro subsidie om extra natte natuur te creëren in Vlaanderen.

Naast deze projecten (de lichtgroene bolletjes op de kaart) omvat de Blue Deal ook investeringen in de proeftuinen Droogte, de projecten WaterLandSchap en drie grootschalige innovatieprojecten in samenwerking met Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits en VITO. In totaal gaat het om een investering van 26,9 miljoen euro voor 69 projecten.

Terug plaats voor natte natuur

Sinds 1950 verloor Vlaanderen ongeveer 75 procent van haar natte natuur. Nochtans is het meer dan ooit nodig om ruimte te geven aan water, nu hevige regenval steeds vaker leidt tot overstromingen en periodes van droogte voor waterschaarste zorgen. Bovendien zijn heel want plant- en diersoorten afhankelijk van natte natuur om eten te vinden, te overwinteren of zich voort te planten. Met het investeringsprogramma Natte Natuur wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken.

"Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de strijd tegen droogte. De voorbije droge zomers bewijzen dat dit broodnodig is. We wachten geen nieuwe droge zomer af om te handelen", aldus Demir.


Zes projecten in de Scheldevallei

In Rivierpark Scheldevallei zullen zes projecten zorgen voor extra natte natuur.

  • In Bornem worden enkele percelen van de gemeente omgevormd van weiland tot moerasgebied Kelderijbeemd (37.575,00 euro).
  • Daarnaast worden in Hingene maatregelen getroffen tegen de acute verdroging van het elzenbroekbos in SBZ Moer (20.250,00 euro). Zonnepompen zullen het gebied terug voorzien van water dat door stuwtjes zal worden opgehouden.
  • In Rumst zal Landuytmoeras Terhagen worden ontwikkeld (250.000,00 euro). Het verbeteren van de natte natuur in deze kleiput is een volgende stap in het versterken en verbinden van een uitgebreid netwerk natte natuur in de Rupelstreek.
  • In Niel komt een groenblauwe verbinding met natte natuur tussen twee natuurgebieden (41.006,25 euro). Op de site De Stunt wordt natte natuur gerealiseerd in de vorm van wadi’s. Bovendien wordt het Niels Broek vernat door het plaatsen van vier stuwen en de aanleg van poelen in weiland Broeklei.
  • In Laarne worden vier stuwen geplaatst die zorgen voor 65 ha ecologisch waardevolle natte natuur en wateroverlast beperken. Daarbij wordt rekening gehouden met aangepaste infrastructuur voor vismigratie en met de mogelijkheden voor wandelaars.
  • In de Gentbrugse Meersen wordt ingezet op ongeveer 10 ha nieuwe natte natuur in het voormalige meersengebied langs de Bovenschelde (213.000,00 euro). Het project koppelt de ontwikkeling van natte natuur aan de ontwikkeling van een randstedelijk groengebied (groenpool) met een recreatieve functie.

Benieuwd naar de volledige lijst projecten of een omschrijving van wat elk project precies inhoudt? Alle info kan je vinden op de website van Departement Omgeving.

Foto's © Dirk Bogaert

Droogte Mostbeek Damvallei c Dirk Bogaert
Turfput Bochten Damvallei c Dirk Bogaert