LR Scheldeland 2019 091 Sint Amands Mie De Backer Toerisme Scheldeland

Onze missie

Waarom zou je deze Scheldevallei willen bezoeken? Waarom wil je hier wonen en werken? Waarom werken we aan een Rivierpark Scheldevallei?

Omdat hier schoonheid stroomt.

En dat kan alleen als deze machtige rivier en alles en iedereen die er leeft en werkt, voldoende ruimte heeft: ruimte voor de rivier om te stromen en te overstromen, ruimte voor de natuur om te groeien en te bloeien, ruimte voor de landbouw om voedsel te produceren, ruimte voor de mensen om te leven en te beleven.

Verbinden van getijdegebonden natuur en landschap

Het Rivierpark Scheldevallei heeft als doel de getijdegebonden natuur in de Scheldevallei (Schelde, Durme, Rupel) van Antwerpen tot Gent te verbinden. We willen dit op twee fronten doen:

  • Verbinden van de natuurgebieden, i.e. Sigmagebieden en de bestaande natuurgebieden.
  • Verbinden van de landbouwgebieden waarbij de boeren door voedsel te verbouwen mee bouwen aan een kwalitatief landschap en een robuuste open ruimte.

Op weg naar Nationaal Park Scheldevallei?

Najaar 2019 spraken alle partners samen de ambitie uit om te gaan voor een Nationaal Park Scheldevallei. We bereiden de kandidatuur van de Scheldevallei voor maar uiteraard wachten we ook de officiële oproep van de Vlaamse overheid voor kandidaturen, tegen einde 2020, af.

Meer weten over de organisatie
achter Rivierpark Scheldevallei